УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

Условия за връщане на стоката:

Според закона за защита на потребителите и правилата за търговия, потребителят има право на рекламация при:

  • констатирани липси;
  • дефекти на стоката;
  • несъответствие с поръчката;
  • несъответствие с обявената търговска марка.Срок за връщане до 7 работни дни.

За да върнете стока, тя трябва да отговаря на следните условия:

  • Да е запазен добрият външен вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена, не са отрязани или отлепени етикетите);
  • Да не са налице повреди в следствие на неправилна експлоатация;
  • Да са запазени  оригиналната опаковка;

Когато е допусната грешка от страна на www. monibonboni.com относно изпратената стока,  транспортните разходи за връщането й се поемат от фирмата.

В случай, че стоката бъде върната от клиент по причини, които не са по вина на www. monibonboni.com, разноските по връщането на стоката е за сметка на клиента.